Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion
Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion

WGBO rechten en plichten

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut  u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

sidebar-algemeen-2

Direct inschrijven?

Via onderstaande knop kunt u zich direct inschrijven op ons patiëntportaal.