Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion
Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion

Tarieven

Tarieven onverzekerde zorg en verzekerden Zorg en Zekerheid of CZ met aanvulling Just
(zie: Regels m.b.t. de vergoeding voor fysiotherapie 2023, punt 2 en 3)

2022

Omschrijving Tarief
Zitting (of videoconsult)€ 32,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 45,00
Zitting manuele therapie€ 39,75
Zitting oedeemtherapie€ 39,75
Zitting bekkenfysiotherapie€ 39,75
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 45,00
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 43,50
Telefonische zitting (ca. 20 minuten)€ 20,00
Screening€ 10,00
Intake en onderzoek na screening€ 30,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 40,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 50,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 38,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen€ 32,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen€ 22,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen€ 16,50
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen€ 13,00
Groepszitting van meer dan tien personenn.v.t.
Toeslag voor uitbehandeling€ 7,50
Inrichtingstoeslag€ 7,50
Toeslag buiten reguliere werktijdenn.v.t.
Instructie/overleg ouders van de patiënt€ 43,00
Niet nagekomen afspraak75% tarief
Verstrekte verband- en hulpmiddelenn.v.t.
Eenvoudige, korte rapporten€ 28,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 52,00
Rol medicaltape€ 10,00

2023

Omschrijving Tarief
Screening€ 10,00
Intake en onderzoek na screening (30 minuten)€ 35,00
Intake en onderzoek na verwijzing (30 minuten)€ 45,00
Intake en onderzoek na screening/verwijzing (60 minuten)€ 70,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (45 min + verslag naar verwijzer)€ 70,00
Zitting (of videoconsult)€ 34,50
Zitting kinderfysiotherapie€ 46,50
Zitting manuele therapie€ 42,50
Zitting oedeemtherapie€ 39,75
Zitting bekkenfysiotherapie€ 46,50
Zitting psychosomatische fysiotherapie€ 46,50
Zitting handtherapie (declaratie als fysiotherapie)€ 34,50
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen€ 43,50
Toeslag voor behandeling aan huis€ 15,00
Telefonische zitting (ca. 20 minuten)€ 22,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen€ 34,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen€ 23,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen€ 17,25
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen€ 13,80
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport€ 40,00
Instructie/overleg ouders van de patiënt€ 43,00
Rol medicaltape€ 12,50
Eenvoudige, korte rapporten€ 30,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten€ 60,00
Niet nagekomen afspraak75% tarief
Braces, op maat gemaakte spalken en oefenmateriaal handtherapie. Kosten variëren afhankelijk van de inkoopkosten. U krijgt van ons een nota.n.v.t.
sidebar-algemeen-3

Regels m.b.t. de vergoeding voor fysiotherapie 2023:

  • Bent u ouder dan 18 jaar dan wordt fysiotherapie alleen vergoed als u aanvullend verzekerd bent. Het aantal keren of het bedrag dat vergoed wordt is afhankelijk van uw verzekering.
  • Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars, behalve Zorg en Zekerheid. Bent u verzekerd bij Zorg en Zekerheid dan kunt u de nota bij hen indienen en wordt er een gedeelte vergoed. Voor meer informatie over hoe u dit kan doen, adviseren wij u contact op te nemen met Zorg en Zekerheid.
  • Heeft u een aanvullende verzekering bij CZ genaamd “Just” dan worden de behandelingen bij ons niet vergoed door uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan zelf een nota.
  • Een uitzondering hierop vormen aandoeningen die voorkomen op de chronische lijst fysiotherapie. Vanaf de 21ste keer worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering die iedere Nederlander verplicht heeft. De eerste 20 keer dient u zelf te betalen of deze worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering mits u tenminste dekking heeft voor 20 behandelingen.
  • Op de chronische lijst (www.defysiotherapeut.com/bijlage-1-chronische-lijst.pdf) staan aandoeningen als breuken, operaties aan het bewegingsapparaat (bv. Meniscusoperatie, nieuwe knie, schouderoperaties). Langdurige, chronische klachten als bijvoorbeeld chronische nek- of rugklachten staan niet op deze lijst vermeld!
  • Revalidatie bij etalagebenen (looptraining), COPD en Corona wordt onder bepaalde voorwaarden gelijk vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft dan wel een verwijsbrief nodig. Heeft u vragen omtrent de specifieke voorwaarden dan kunt u deze aan ons stellen.
  • De eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie bij een bekkenfysiotherapeut worden ook vergoed uit de basisverzekering.
  • Voor mensen met artrose van de heup of knie worden er 12 behandelingen per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Een jaar begint dan bij de eerste behandeling.
  • Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt voor 2023 als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie gedekt worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen indien nodig. Als de ouders een aanvullende verzekering hebben, kan daarna zo nodig aanspraak gemaakt worden op vergoeding vanuit de aanvullend verzekering. Bij aandoeningen op de chronische lijst fysiotherapie worden alle behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Bij de basisverzekering (en dus niet bij de aanvullende verzekering) is sprake van een verplicht Eigen Risico. Het verplichte Eigen Risico is in 2023 € 385 per jaar. Dat betekent dat u van de door de basisverzekering gedekte kosten de eerste € 385 zelf moet betalen (met uitzondering van huisartsenzorg, verloskundige- en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en de griepprik voor risico groepen). Daarna worden alle kosten volgens de polisvoorwaarden uit de basisverzekering vergoed. Het eigen risico geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Indien u voldoende verzekerd bent,  declareren wij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Klik hier voor meer informatie omtrent vergoedingen.

Direct inschrijven?

Via onderstaande knop kunt u zich direct inschrijven op ons patiëntportaal.