Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion
Samen Werken aan Herstel bij FysioMotion

Corona maatregelen

Fysiomotion wil op verantwoorde wijze zorg leveren. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM.

Onze praktijk is open

U mag alleen naar de praktijk komen voor behandeling als u voldoet aan de volgende voorwaarden

 1. U heeft geen last van een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C).
 2. U heeft de afgelopen 24 uur geen klachten (COVID-19 symptomen, zie punt 1) heeft gehad.
 3. U heeft geen huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten
 4. Er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen geen corona is vastgesteld.
  Bovenstaande geldt ook voor uw therapeut.

In uiterste nood mogen wij Corona patiënten nog wel zien. Dit alleen op strikt verzoek van een arts en met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen.

Om contact tussen mensen in de praktijk zo veel mogelijk te vermijden, gelden de volgende maatregelen

 1. We vragen u om strikt 1,5 meter afstand te bewaren van andere in de praktijk aanwezige personen. Dit geldt ook voor u behandelend fysiotherapeut, voor zover dit mogelijk is in het kader van de behandeling.
  Wij dragen een medisch mondkapje. De gangen en wachtkamers zijn een publieke ruimte. Hier is ook voor u het dragen van een mondkapje verplicht.
 2. Bij behandeling binnen de 1,5 meter stellen wij het zeer op prijs dat u ook een mondkapje draagt. Tijdens het trainen in de oefenzaal hoeft u geen mondkapje te dragen. Wij dragen er wel een en houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. We desinfecteren gebruikte apparaten en materialen na elk gebruik en ventileren extra.
 3. Daar waar wij behandelen binnen de 1,5 meter doen we dit zo min mogelijk terwijl we u aankijken.
 4. Behandeling in buiklig heeft bijvoorbeeld de voorkeur boven ruglig.
 5. Wij verzoeken u om max. 5 min. voor de afspraak aanwezig te zijn en na de behandeling zo snel mogelijk het gebouw weer te verlaten.

Verder passen we de volgende hygiëne voorschriften toe

 • Wij schudden geen handen.
 • Deuren van behandelruimtes worden door ons geopend en gesloten.
 • Bij binnenkomst en vertrek verzoeken wij u om uw handen te desinfecteren. Desinfectiemiddel is beschikbaar in de praktijk.
 • Na elke afspraak desinfecteren wij onze ruimte en de gebruikte spullen.
 • Personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop van een Corona infectie adviseren wij bij voorkeur een behandeling op afstand.  Dit geldt ook voor mensen met kwetsbare naasten.
 • Een alternatief  is evt. behandeling in de buitenlucht op 1,5 meter. Denk bijvoorbeeld aan het doen van loopoefeningen in de buitenlucht.

Naast ouderen boven de 69 jaar zijn risicofactoren voor een ernstig verloop van een Corona infectie mensen ouder dan 17 jaar met:

 1. Chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen en/of
 2. Chronische hartaandoeningen en/of
 3. Diabetes mellitus en/of
 4. Ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie en/of
 5. Verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten en/of
 6. Een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm2

Behandeling op afstand

 1. Wij hebben de optie voor een telefonisch of videoconsult. Als u hiervan gebruik wenst te maken, neem dan contact met ons op. Dit bij voorkeur via de app (Ilona Blauw bij voorkeur via Rixt Knip) of via ons  contactformulier of de mail (info@fysiotherapieemmeloord.nl).
 2. Tijdens een behandeling op afstand kunnen wij u persoonlijke adviezen en oefeningen geven. Een videoverbinding is daarbij het makkelijkst. We kunnen dan ook de oefeningen controleren. Zo nodig en mogelijk stellen we oefenmateriaal beschikbaar.
 3. Het is heel goed mogelijk om tijdens een behandeling op afstand te oefenen. Onze ervaring is dat het mensen motiveert om fanatieker te oefenen, dan wanneer ze dit alleen moeten doen. Het effect van de oefeningen is zo groter.
 4. Wij proberen de oefeningen en adviezen zo veel mogelijk te ondersteunen met beeldmateriaal. Dit kan digitaal, maar ook gewoon via de post.
 5. Uw zorgverzekeraar vergoedt een telefonisch consult of videoconsult als een fysiotherapiebehandeling. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor gewone behandelingen. Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie dan ontvangt u zelf een nota. Klik hier voor de tarieven.
 6. Korte vragen beantwoorden wij uiteraard kosteloos.
 7. Bij vragen kunt u contact opnemen. Dit bij voorkeur via de app (Ilona Blauw bij voorkeur via Rixt Knip) of via ons contactformulier of de mail (info@fysiotherapieemmeloord.nl)

Voor wat betreft het verdere beloop houden wij de actuele informatie van het RIVM in de gaten. Kijk voor meer informatie op www.rivm.nl. Mocht u vragen hebben over onze aanpak dan horen wij dit graag.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen. Dit wel weer bij voorkeur via de app (Ilona Blauw bij voorkeur via Rixt Knip) of via ons contactformulier of de mail (info@fysiotherapieemmeloord.nl).

Wij hopen dat u en uw naasten deze tijd goed doorkomen!

Vriendelijke groet,
Team Fysiomotion

sidebar-corona

Direct inschrijven?

Via onderstaande knop kunt u zich direct inschrijven op ons patiëntportaal.